Rudolf Pepucha

Composer

Tvorba / Works

Suite Transilvanica - elektroakustická kompozícia (2017)

Femme fatale - elektroakustická kompozícia pre klavír a PC (2017)

Labyrinth - elektroakustická kompozícia (2016)

Mini Fantasy - pre flautu a klavír (2016)

Objekty - elektroakustická kompozícia pre violončelo a PC v 5.1 systéme zvuku (2015)

Up&Down - hudobný dizajn rovnomenného baletu Borisa Eifmana (2014)

Angelika - hudobné spracovanie rovnomennému baletu E. Suchoňa (2013-2014)

Awe Brio EA kompozícia pre hlas a PC (2012)

Svetlo v katedrále – EA kompozícia pre dve fujary a PC (2011)

Rosary II EA kompozícia pre fujaru a Live Electronic (2010)

Malwi  pre akordeón, violončelo a gitaru (2009)

Malá čierna hudba  elektroakustická kompozícia pre saxofón, trúbku, el. gitaru a PC (2008)

EA minuatúry  elektroakustická kompozícia pre klavír, el. gitaru a PC (2008)

Rosary elektroakustická kompozícia pre saxofón a PC (2007)

S tebou pre teba (Kvintová variácia) – pre klavír (2007)

Luigi Luigi elektroakustická kompozícia pre akordeón a PC v 5.1 systéme zvuku (2006)

In Memoriam I. Parík – elektroakustická kompozícia pre klavír a PC v 5.1 systéme zvuku (2005)

d.i.v.a.: la morte e solo la via nel tempo – cyklus piesní na texty V. Santanelliho (2004-2005)

Gwozdenzubi: Songy – cyklus elektroakustických piesní (2003 – 2005)

The End – elektroakustická kompozícia pre violončelo a PC v 5.1 systéme zvuku (2004)

Bass Methamorphoses – kvadrofónna kompozícia pre bas. gitaru, a PC (2003)

Mrcho - Soft – elektroakustická kompozícia (venované B. Gatesovi) (2002)

Dissubidiente L`esmatore – elektroakustická kompozícia podľa komiksu R. Šuchtu (2002)

Žena s čiernymi krídlami – rozhlasový REMIX na text V. Santanelliho (2002)

Rondo – koncertné rondo pre dve gitary (2000)

Sumad – kvadrofónna kompozícia pre PC, husle, violončelo, dva akordeóny a klavír (2000)

24. 3. 99’ – pre akordeón a sláčikové kvarteto (1999)

Koncertné etudy 2 pre bajan (1999)

Čo už? – rondo pre klavír (1998)

Chorus – pre tone generátor (1998)

666X3 – pre počítač, tone generátor, husle, violončelo a akordeón (1998)

Zub času – pre komorný orchester (1998)

Koncertné etudy pre bajan (1998)

Pas de deux – suita pre violončelo a klavír (1997)

Vízia pre dva akordeóny (1997)

Miniatúry pre gitaru (1996)

Filozofia lásky – pieseň pre mezzosoprán a akordeón (1996)

Hľadanie – variácie pre klavír (1995)

Plynúci čas – sláčikové kvarteto (1995)

Apokalypsa pre symfonický orchester (1994)