Rudolf Pepucha

Composer

Kvintové variácie slovenských skladateľov

CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2


 1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra
  Miki Skuta (pf)
 2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana
  Miki Skuta (pf)
 3. Roman Berger: Oblúk
  Diana Buffa (pf)
 4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41
  Diana Buffa (pf)
 5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra
  Diana Buffa (pf)
 6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
  Ivan Buffa (pf)
 7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
  Ivan Buffa (pf)
 8. Ivan Buffa: ...Znútra...
  Diana Buffa (pf)
 9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 10. Adrián Demoč: Viazane
  Diana Buffa (pf)
 11. Igor Dibák: Bajzovské variácie
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
  Miki Skuta (pf)
 13. Jozef Gahér: Toccata
  Miki Skuta (pf)
 14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka
  Miki Skuta (pf)
 15. Peter Groll: Detská skladba
  Diana Buffa (pf)
 16. Matej Haász: Túžba
  Diana Buffa (pf)
 17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 18. Jana Kmiťová: Biely most
  Diana Buffa (pf)
 19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír
  Diana Buffa (pf)
 21. Ivan Konečný: Fantázia in Es
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 22. Mirko Krajči: Quintum
  Miki Skuta (pf)
 23. Egon Krák: Micro
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 24. Pavol Krška: Kvintové varácie – PM
  Miki Skuta (pf)
 25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182
  Miki Skuta (pf)
 26. Marián Lejava: Fragment II (Variácie)
  Ivan Buffa (pf)
 27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 28. Daniel Matej: Lynch Variations
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 29. Boško Milaković: MoNaMi
  Ivan Buffa (pf)
 30. Milan Novák: Improvizácia
  Miki Skuta (pf)
 31. Petra Bachratá: Bagatella
  Ivan Buffa (pf)
 32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es
  Ivan Buffa (pf)
 34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba
  Ivan Buffa (pf)
 35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia
  Miki Skuta (pf)
 36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
  Ivan Buffa (pf)
 37. Daniel Remeň: ESta una BElla
  Ivan Buffa (pf)
 38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
  Diana Buffa (pf)
 39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
  Miki Skuta (pf)
 40. Karine Sarkisjan: Farby
  Diana Buffa (pf)
 41. Juraj Vajó: Variácie
  Ivan Buffa (pf)
 42. Ivan Valenta: Toccatové variácie
  Magdaléna Bajuszová (pf)
 43. Ján Zach: Interludio
  Ivan Buffa (pf)
 44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe
  Magdaléna Bajuszová (pf)